Oral and General Health

Журнал Oral and General Health – це професійне науково-практичне спеціалізоване рецензоване видання, присвячене розробці системних підходів до вивчення питань взаємозумовленості та взаємозв'язку стоматологічних і загальносоматичних хвороб.

Засновники видання: Заславський О.Ю.
Видавець: Заславський О.Ю.
Мова видання: українська, англійська, російська.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 24495-14435Р. Видане Міністерством юстиції України 20.07.2020 р.

Засноване: липень 2020
Періодичність виходу:  4 рази на рік.

http://www.mif-ua.com/


Офіційний журнал Асоціації стоматологів України


Журнал у своїй видавничій діяльності керується рекомендаціями наступних редакційних об'єднань:


Ми підтримуємо такі декларації: