П’ять кроків отримання ліцензії на медичну практику для приватно практикуючого лікаря-стоматолога або стоматологічного закладу

Автор(и)

  • A.V. Nyzhnyk Товариство з обмеженою відповідальністю «Медконсалтинг», м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.22141/ogh.2.2.2021.237895

Ключові слова:

медична практика, ліцензія, медичне право

Анотація

У статті розглядаються питання отримання ліцензії на медичну практику лікарями-стоматологами різного профілю, що планують відкрити приватну медичну практику в будь-якій організаційно-правовій формі. Отриманню ліцензії передує певний підготовчий етап: вибір організаційно-правової форми, пошук приміщення та обладнання, пошук працівників, які відповідають єдиним освітнім та кваліфікаційним вимогам, отримання акта санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта та підготовка документів для подання до МОЗ України. Саме на цьому етапі майбутній ліцензіат стикається з певними складнощами, адже нормативно-правові вимоги часто є досить суперечливими та для їх опрацювання потрібно опанувати значну кількість нормативно-правових актів. Однак за умови ретельної підготовки отримання ліцензії на медичну практику є досить нескладним процесом, якщо здобувач ліцензії візьме до уваги всі вимоги чинного законодавства на підготовчому етапі.

Посилання

Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Офіційний вісник України. 2003. № 11. С. 7, ст. 461, код акта 24654/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40–44, ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 40–41, 42, ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 року № 222-VIII зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 23, ст. 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 17 березня 2020 року № 530-IX зі змінами. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 16, ст. 100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Закон України від 26 листопада 2015 року № 835-VII зі змінами. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 2, ст. 17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19#Text

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 зі змінами. Офіційний вісник України. 2016. № 30. С. 18, ст. 1184, код акта 81591/2016.

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1337. Офіційний вісник України. 15.01.2021. № 4. С. 304, ст. 226, код акта 102521/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1337-2020-%D0%BF#Text

Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 № 294 зі змінами. Офіційний вісник України. 26.11.2007. № 87. С. 38, ст. 3202, код акта 41489/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-07#n17

Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2005 № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0158282-05#Text

Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 р. № 739. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0739282-11#Text

Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446. Офіційний вісник України. 05.04.2019. № 26. С. 257, ст. 937, код акта 94042/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. ДБН В.2.2-10-2001: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 р. № 2 зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002241-01#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-19

Номер

Розділ

Лікарю, що практикує